Lietošanas noteikumi

Uzraugi.lv  portāls paredzēts:

 • attālinātai sava īpašuma pieskatīšanai,
 • dabas procesu novērošanai,
 • iespējai dalīties ar saviem novērojumiem internetā
 • sekot līdzi citu veiktajiem novērojumiem
 • veidot komerciālu novērošanu, sazinoties ar Uzraugi.lv komandu (uzraugi.lv)

Uzraugi.lv atbalsta novērošanu ar lietotāju USB tīmekļa (web) kamerām, USB termometriem un citām iekārtu, ko atbalsta SarmaLink.net aplikācija.

Uzraugi.lv drīkst pieslēgt tikai lietotāja iekārtas, kas ļauj novērot lietotājam piederošas vai publiski pieejamas vietas un lietas.

SIA AberLabs.com, izvietojot informāciju portālā Uzraugi.lv vai ar e-pasta starpniecību ir tiesīgs informēt portāla Uzraugi.lv lietotājus par dažāda veida ar portālu saistītām aktualitātēm.

Komerciāla rakstura aktivitātes portālā Uzraugi.lv ir atļautas tikai ar portāla Uzraugi.lv saskaņojumu.

Uzraugi.lv ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem, tai skaitā arī bez iepriekšēja brīdinājuma, izdzēst portāla reģistrēto lietotāju profilus vai atsevišķu iekārtu datus , kā arī ierobežot vai liegt pieeju portālam Uzraugi.lv, pie tam šādā gadījumā nenesot nekādu atbildību par to.

Katrs portāla Uzraugi.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sekām (t.sk tiesiskajām), kuras rodas šādas informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Portālā Uzraugi.lv ir aizliegts ievietot informāciju, vai pieslēgt kameras, kas rada informāciju,

 • kas var tikt uzskatīta par citas personas privātuma aizskārumu,
 • kuras izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u.c.) tiesības;
 •  kura aizskar personas godu un cieņu;
 • kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
 • kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
 • kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
 • kura ir pornogrāfiska vai erotiska;
 • kas ietekmē vai var ietekmēt portāla Uzraugi.lv normālu darbību un drošību.

Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, Uzraugi.lv ir tiesīgs šo informāciju nekavējoties izdzēst, kā arī dzēst šīs informācijas izvietotāja profilu vai bloķēt tam pieeju uz laiku.

Jebkurā gadījumā Uzraugi.lv nenes nekādu atbildību par portālā Uzraugi.lv izvietoto vai portāla lietotāju savstarpēji nosūtīto informāciju un sekām (t.sk. tiesiskajām), kuras ir radušās šīs informācijas izvietošanas vai nosūtīšanas rezultātā. Tāpat Uzraugi.lv nav atbildīga par portāla pieejamību, portāla lietotāju savstarpējo komunikāciju, jebkādām tehniska rakstura problēmām portāla darbībā, portāla lietotāja profila datu izmaiņām citas personas neautorizētas piekļūšanas rezultātā. Visa portāla darbība (t.sk. tajā pieejamie pakalpojumi) tiek piedāvāta tāda kāda tā ir („as – is”) bez nekādām papildus garantijām no Uzraugi.lv. Bez tam Uzraugi.lv nav nekādā veidā atbildīgs par jebkāda veida zaudējumiem, kuri portāla Uzraugi.lv lietotājiem ir radušies saistībā ar portāla un tajā pieejamo pakalpojumu izmantošanu.

Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz portālu Uzraugi.lv pieder tikai un vienīgi SIA AberLabs.com, kas ir Uzraugi.lv tehnoloģijas izstrādātājs. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas šai sakarā ir nodarīti SIA AberLabs.com.

Portāla Uzraugi.lv lietotājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai nodrošinātu Uzraugi.lv tiesisko interešu aizsardzību („to hold harmless and indemnify”) pret visām trešo personu prasībām vai pretenzijām, kuras ir celtas pret Uuzraugi.lv un ir jebkādā veidā saistītas ar portāla lietošanu no attiecīgā lietotāja puses.

Ja portāla Uzraugi.lv lietotājam šo noteikumu pārkāpuma gadījumā tiek liegta vai ierobežota pieeja portālam vai arī šī lietotāja profils tiek izdzēsts no portāla, tad šim portāla lietotājam netiek atmaksāti nekādi maksājumi, kas veikti saistībā ar portālā izmantojamajiem maksas pakalpojumiem.

Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp SIA AberLabs.com un portāla Uzraugi.lv lietotājiem tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja strīdus tādā veidā atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar LR likumdošanu.